kovinis užtaisas

kovinis užtaisas
kovinis užtaisas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Parako užtaisas, suteikiantis tam tikrą greitį sviediniui pabūklo vamzdyje. Skiriami pilnieji ir sumažintieji koviniai užtaisai. Kovinį užtaisą sudaro parakas ir pagalbiniai elementai: ↑degiklis, ↑kartoniniai dangteliai, ↑liepsnos gesiklis, ↑vario šalintuvas, ↑flegmatizatorius, teptuvas; surenkant užtaisą t. p. naudojami rutulėliai ir cilindrai, kurie užtikrina užtaiso nejudrumą tūtoje. atitikmenys: angl. powder charge rus. боевой заряд ryšiai: dar žiūrėkdegiklis dar žiūrėkflegmatizatorius dar žiūrėkkartoninis dangtelis dar žiūrėkliepsnos gesiklis dar žiūrėkvario šalintuvas

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • kovinis raketos užtaisas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Raketos kovinė galvutė, jos korpusas ir sužadinimo įtaisas. atitikmenys: angl. payload pranc. charge utile ryšiai: dar žiūrėk – transporto priemonės talpa …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • šaunamasis užtaisas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Vienam šūviui į tūtą arba į maišą supiltas parakas; jam degant, susidariusios dujos išstumia iš vamzdžio kulką (sviedinį, miną). Šaunamasis užtaisas skiriamas pagal paskirtį – kovinis, tuščiasis ir specialusis; …   Artilerijos terminų žodynas

  • pagrindinis minosvaidžio šaudmens užtaisas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Padegamasis minos užtaisas. Padegamasis užtaisas be papildomųjų užtaisų nesudaro 120 mm minos kovinio užtaiso. Mažesnio kalibro (81–82 mm) minosvaidžių šaudmenyse padegamasis užtaisas kartu yra ir mažiausias… …   Artilerijos terminų žodynas

  • kintamasis šaunamasis užtaisas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Užtaisas iš vieno pagrindinio paketo arba dviejų pusinių paketų ir papildomų lygiasvorių arba nelygiasvorių maišelių. Didelio kalibro antžeminėje artilerijoje kovinis užtaisas skiriamas į du užtaisus – pilnąjį… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pilnasis šaunamasis užtaisas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kovinis užtaisas, naudojamas, kai reikia šaudyti didžiausiu nuotoliu ir lėkštąja trajektorija (tiesioginiu taikymu). Pilnasis šaunamasis užtaisas gali būti nuolatinis ir kintamasis. atitikmenys: angl. full… …   Artilerijos terminų žodynas

  • nepilnasis šaunamasis užtaisas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kovinis užtaisas, kuris komplektavimo bazėje buvo sukomplektuotas mažesnis nei nurodyta šaudmens (užtaiso) skiriamuosiuose ženkluose. atitikmenys: angl. burst short charge rus. неполный заряд …   Artilerijos terminų žodynas

  • mažasis šaunamasis užtaisas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kovinis užtaisas, naudojamas, kai reikia šaudyti mažesniu nei didžiausiasis šaudymo nuotolis arba iškiliąja (mortyrine) trajektorija. Šaudant mažuoju šaunamuoju užtaisu didinamas pabūklo vamzdžio veiksnumas.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • stiprusis šaunamasis užtaisas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kovinis užtaisas didžiausiam pradiniam greičiui pasiekti; naudojamas šaudant tiesioginiu taikymu šarvamušiais ir betonmušiais šaudmenimis. atitikmenys: angl. heavy charge; supercharge rus. усиленный заряд …   Artilerijos terminų žodynas

  • toliašaudis šaunamasis užtaisas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kovinis užtaisas, naudojamas šaudant iš toliašaudžių pabūklų didžiausiuoju šaudymo nuotoliu. atitikmenys: angl. long range charge rus. дальнобойный заряд …   Artilerijos terminų žodynas

  • minosvaidžio šaudmens užtaisas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kovinis užtaisas tam tikram minos greičiui minosvaidžio vamzdyje suteikti. Minosvaidžio šaudmens užtaisą sudaro: pagrindinis ir papildomasis užtaisai ir degiklis. atitikmenys: angl. mortar mine charge rus.… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”